KPI MP2016 MP2017
Хот хоорондын дамжуулах сүлжээний найдварт ажиллагааны түвшин 99.92% 99.95%
Олон улсын интернет гарцын найдварт ажиллагааны түвшин 99.88% 99.75%

ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ УРСГАЛ

Мобиком Нэтворкс ХХК нь урд хил (Замын үүд) дээр Чайна телеком болон Чайна Юником, Хойд хил дээр МегаФон компаниудтай шилэн кабелийн холболттой. Бид тус холболтоо ашиглан Ази, Европ, АНУ-ын үндсэн порттой шууд холбогдож, интернэтийн бөөний урсгалын үйлчилгээ үзүүлж байна.

ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ УРСГАЛ

Мобиком Нэтворкс ХХК нь урд хил (Замын үүд) дээр Чайна телеком болон Чайна Юником, Хойд хил дээр МегаФон компаниудтай шилэн кабелийн холболттой. Бид тус холболтоо ашиглан Ази, Европ, АНУ-ын үндсэн порттой шууд холбогдож, интернэтийн бөөний урсгалын үйлчилгээ үзүүлж байна.

 • 24/7 сүлжээний хяналтын төв үйл ажилладаг
 • Үйлчилгээний бэлэн байдал > = 99,90%
 • Бүтэн нөөц сүлжээтэй . Орон нутгийн сүлжээнд Олон улсын гарцын нөөц сүлжээг зохиион байгуулсан
24/7 сүлжээний хяналтын төв үйл ажилладаг
Үйлчилгээний бэлэн байдал > = 99,90%
Бүтэн нөөц сүлжээтэй . Орон нутгийн сүлжээнд Олон улсын гарцын нөөц сүлжээг зохиион байгуулсан

Одоогийн холболт бүтэц бид бусадтай харьцуулахад давуу тал дор дурдсан

 • АНУ, Ази, Европ руу автоматаар урсгалыг зохицуулдаг.
 • Шилдэг замчлал сонгох
 • Хамгийн богино замчлалтай
 • Гамшгийн нөхөн сэргээх төлөвлөгөө
 • Халдлагаас урьдчилан сэргийлэх систем

ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ УРСГАЛ

Үнэ тариф
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх "Б" анилалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжид үйлчилгээ үзүүлнэ.

Улаанбаатар

Хэмжээ Үнийн санал
1 жилийн гэрээний нөхцөлөөр Мбит бүрт
50-99M 110'000
100-399M 105'000
400-799M 100'000
800-999M 95'000
1-1.49G 90'000
1.5-2.49G 85'000
2.5-дээш 80'000

Орон нутаг

Хэмжээ Үнийн санал
1 жилийн гэрээний нөхцөлөөр Мбит бүрт
10-49M 160'000
50-99M 155'000
100-299M 150'000
300M-дээш 145'000

Энэхүү тарифт НӨАТ 10% ороогүй болно.

ХОТ ХООРОНДЫН СУВГИЙН ТҮРЭЭС

Мобиком Нэтворкс ХХК нь Монгол Улсын 21 аймаг, 117 сум суурин газруудыг 8714 км шилэн кабелийн сүлжээнд холбон хот хоорондын сувгийн түрээсийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

ХОТ ХООРОНДЫН СУВГИЙН ТҮРЭЭС

Хот доторхи ярианы зориулалтаар суваг түрээслүүлэх түрээсийн үнэ тариф /төгрөг/

Үйлчилгээ Анхны холболтын төлбөр /нэг удаа/ Сарын төлбөр
1E1 400'000 550'000
Шилэн кабелийн шөрмөс 400'000 1'000'000
Тайлбар:Зөвхөн тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрт


Хот хооронд ярианы зориулалтаар түрээслүүлэх сувгийн үнэ тариф /төгрөг/

Үйлчилгээ Суурь хураамж Зайнаас хамаарсан төлбөр /км тутамд/
0-300 301-500 501-750 751-1000 1001-дээш
Шилэн кабель /1Е1/ 1'200'000 1'900 1'600 1'300 1'160 1'000
Радио релей /1Е1/ 1'200'000 5'200 4'800 4'500 3'700 3'000
Тайлбар: Сувгийн сарын төлбөр = Сарын суурь хураамж + Зай (км) * Зайнаас хамаарсан төлбөр


Хот хооронд өгөгдөл дамжуулах зориулалтаар түрээслүүлэх дата сувгийн үнэ тариф /төгрөг/

Үйлчилгээ /Mbps/ Анхны холболтын төлбөр /нэг удаа/ Нэгжийн үнэ Сарын төлбөр
1 400'000 350'000 350'000
2 300'000 600'000
4 250'000 1'000'000
8 200'000 1'600'000
16 175'000 2'800'000
32 150'000 4'800'000
Тайлбар: Үнэ тариф зайнаас хамаарахгүй

Энэхүү тарифт НӨАТ 10% ороогүй болно.

УЛС ХООРОНДЫН ТҮРЭЭСИЙН ШУГАМ (IPLC)

Улс хоорондын түрээсийн шугам нь найдвартай, аюулгүй байдлын өндөр түвшинд, цэгээс-цэгт их багтаамжийн тоон мэдээллийг (өгөгдөл, график, зураг, дуу, дүрс) дамжуулах тусгай зориулалтын улс хоорондын түрээсийн шугам юм.

УЛС ХООРОНДЫН ТҮРЭЭСИЙН ШУГАМ (IPLC)

Улс хоорондын түрээсийн шугам нь найдвартай, аюулгүй байдлын өндөр түвшинд, цэгээс-цэгт их багтаамжийн тоон мэдээллийг (өгөгдөл, график, зураг, дуу, дүрс) дамжуулах тусгай зориулалтын улс хоорондын түрээсийн шугам юм.

Мобикомын бусад үйлчилгээтэй багцлан авах боломжтой

Техникийн давуу талууд:

 • Дэлхийн томоохон улс болон МУ-ын бүх аймаг, ихэнх сумдад сүлжээгээ хүргэсэн.
 • 24/7 цагийн сүлжээний хяналтын системтэй.
 • Нөөц холболтын /redundant/ сүлжээг бүрэн зохион байгуулсан.
 • Холболт, суурилуулалтын ажлыг чанартай, богино хугацаанд (2-3 долоо хоног) гүйцэтгэдэг.
 • Холболтын бүх төрлийг (interface type: V.35, G.703 BNC, G703, RJ45) дэмждэг.
 • Хурдны өргөн сонголттой (128Mps – 10G, 100G).

Үйлчилгээний давуу талууд:

 • Өндөр нууцлал.
 • Мэргэжлийн инженерийн тусламж, зөвлөгөөгөөр хангагдана.
 • Харилцагч хариуцсан менежер хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, хамтран ажилладаг.
 • Шаардлагатай тохиолдолд дуудлагын инженер очиж ажиллана.
 • Үйлчилгээний чанарын баталгаа /SLA/ олгоно.
 • Гэрээний хугацаанаас хамаарсан үнэ тарифын хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
Холбоо барих

Мобиком Нэтворкс ХХК
15171 Ш/Х 38
Чингэлтэй дүүрэг
Самбуугийн гудамж-47
Улаанбаатар хот
Утас: 75759944
Факс: 310255
Э-шуудан: sales@mobicomnetworks.mn
                   Info@mobicomnetworks.mn