card

Мобиком Нэтворкс ХХК нь

2013 оны 2-р сарын 27-ны өдөр Мобиком Корпорацийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан бөгөөд үндсэн болон гэрээт нийт 100 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Мобиком Нэтворкс ХХК

Компанийн танилцуулга

Манай компани нь хотын доторх, хот хооронд болон улс хооронд сувгийн түрээсийн үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна Чайна телеком, Чайна Мобайл, Чайна Юником, Мегафон, Транстелеком компаниудтай холбогдсон шилэн кабелийн дэд бүтцийн тусламжтайгаар Ази, Европын үндсэн порттой шууд холбогдох интернэтийн бөөний урсгалын үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Мобиком Нэтворкс ХХК нь 2020 оны байдлаар 21 аймаг 124 сум суурин газрыг холбосон 8855 км урт шилэн кабелийн сүлжээнээс гадна радио реле, сансрын холбооны сүлжээ ашиглан Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл холбооны сүлжээний үндсэн сүлжээ эзэмшигч томоохон компани болж өргөжөөд байна.

Түүхэн замнал

Шагнал урамшуулал

Хамтын ажиллагаа

Хүсэлт илгээх