card

Мэдээ мэдээлэл

2013 оны 2-р сарын 27-ны өдөр Мобиком Корпорацийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан бөгөөд үндсэн болон гэрээт нийт 100 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хүсэлт илгээх