card

Үнийн санал

Багтаамжийн хэмжээ

Нэгж 1 Мбит үнэ

Анхны холболтын хураамж / нэг удаа /

1-99 Мбит

80’000

500’000

100-499 Мбит

75’000

500-999 Мбит

70’000

1-4.99 Гбит

65’000

5-9.99 Гбит

60’000

10-19.99 Гбит

55’000

20 Гбит болон түүнээс дээш

50’000

*Тайлбар: Энэхүү тарифт НӨАТ ороогүй болно.

Хүсэлт илгээх