card

Үнийн санал

Багтаамжийн хэмжээ

Нэгж 1 Мбит үнэ /төгрөг/

Анхны холболтын хураамж  /төгрөг/

1-99 Мбит

56’000

500’000

100-499 Мбит

52’500

500-999 Мбит

49’000

1-2.99 Гбит

46’000

3-9.99 Гбит

44’000

10 Гбит болон түүнээс дээш

42’000

*Тайлбар: Энэхүү тарифт НӨАТ ороогүй болно.

Хүсэлт илгээх