“Интернэтийн аюулгүй байдал болоод түүний эрсдэлийг бууруулах нь”

2020.06.15: Мобиком Нэтворкс ХХК-ээс санаачлан, зохион байгуулж буй Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан “Интернэтийн аюулгүй байдал болоод түүний эрсдэлийг бууруулах нь” сэдэвтэй онлайн зөвлөгөөнийг 2020 оны 06-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж уг цахим зөвлөгөөнөөр интернет сүлжээний аюулгүй байдлын өнөөгийн тулгарч буй асуудал, түүний эрсдэлийг хэрхэн бууруулах сэдвийн хүрээнд цахим илтгэлүүдээр дамжуулж  харилцагч байгууллагууд, бусад ISP шинэ байгууллагуудад интернэт сүлжээний аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл өгөх, халдлагаас хэрхэн сэргийлэх талаар сургалт,зөвлөгөөн зохион байгууллаа.